Siste nytt og invitasjon til sporkurs

SISTE NYTT!

Vi har vært i kontakt med Briard Klubben hvor også Picard ligger under. Vårt ønske nå er å kunne samle alle franske gjeterhunder under en klubb. De er under NKK, og har ett stort treff i året(pinse), som er offisiell utstilling – rasespesialen, med sosialt samvær på kvelden. De har også hatt et par gjeterhundkurs. De har behov for en aktivitetsgjeng, og der ser vi at vi kan gjøre nytte for oss. De er pr i dag ikke under NBF.(Norsk Brukshundsports Forbund)
De har også en liten bulletin som kommer ut to ganger i året. Om vi sender de en søknad nå, vil det allikevel mest sannsynlig ikke gjelde før fra 2018.


SAMMENDRAG SPØRREUNDERSØKELSEN

Vi takker for oppslutningen på vår spørreundersøkelse og all positivitet vi fikk gjennom den. Det var 40 som svarte på undersøkelsen og mange som ønsket å være ambassadører der de bor, og det er en fantastisk hjelp i vårt langstrakte land.
Undersøkelsen ga oss også nye medlemmer.
Vi gleder oss til å starte samarbeidet.


VÅRTREFF 2017!

Vi ønsker å invitere deg til sporkurs og samlingshelg 5-7 mai. Instruktør er Jan Thunem, som har over 20 års erfaring som instruktør, figurant og hundefører i hundetjenesten, Oslo politiet og PHS. Kurset holdes i området rundt Øvre Romerike/ Gardermoen.
Maks 6 deltagere.
Mulighet for noen få observatører.
Det blir teori fredag kveld, og praksis hele lørdag og hele søndag, så lenge vi orker å holde på!
Pris kr 1.700,- medlemmer kr.: 2.000,- ikke medlemmer.( ved 6 påmeldte)
Observatører medlemmer kr.: 200,- ikke medlem kr 500.-

Overnatting for kurs.
Vi samler oss på Thon Hotel Gardermoen, link til bestilling: https://goo.gl/9o0ThO

Har du lyst til å være med uten å gå spor, gjør vi som vi gjorde i fjor, samler oss til andre aktiviteter som tur, lydighet og lignende.


Meld deg på her
Navn:*
Addresse:
Epost:*
Telefon:*
Meld deg på som:*